Jdi na obsah Jdi na menu
 


Test štěňathttp://borderka.unas.cz/ramce/zajimavosti/testy_stenat.htm

nebo podle Cambela

Pořizujeme-li si psa s úmyslem ho cvičit, je vhodné velmi pečlivě vybírat zvíře s co nejlepšími předpoklady pro výcvik. W.E.Campbell sestavil tento test v roce 1975 a dodnes se jeví jako jedno z nejlepších hodnocení velmi malých štěňat. Test se provádí ve věku sedmi týdnů, kdy štěňata mají ještě minimum získaných zkušeností. Hodnocení je koncipováno pro policejní výcvik, ale lze jej velmi dobře použít i pro jiná výcviková zaměření - samozřejmě s jiným žebříčkem hodnocení.
Testování by měl provádět zkušený kynolog, kterého štěňata neznají a měl by probíhat v cizím prostředí.

Testuje se pět okruhů chování a štěně dostane v každém z nich některou ze známek:

 • Velmi dominantní - známka 1
 • Dominantní - známka 2
 • Submisivní (podřízený) - známka 3
 • Velmi submisivní - známka 4
 • Nezávislý - známka 5

   

PROVEDENÍ TESTŮ

I . Sociální pouto (jak bude pes družný)

Postavíme štěně doprostřed místnosti. Testující se snaží upoutat pozornost a přilákat ho poklekem a mírným tlesknutím na opačnou stranu místnosti, než kudy vstoupil. Hodnotí se ochota přijít, poloha, kterou štěně zaujímá, a jeho chování vůči testující osobě.

 1. Přijde.li štěně okamžitě a ochotně se zdviženým ocasem, vyskakuje-li na testujícího a okousává mu ruku.
 2. Přijde-li okamžitě, ocásek nahoře, nevyskakuje, pouze se škrábe předními packami na testujícího.
 3. Přijde-li poměrně rychle, ocásek nese nahoru, neprojevuje bouřlivou radost..
 4. Přijde-li velmi bojácně, s ocasem staženým pod tělo, případně učurává cestou.
 5. Testujícího zcela ignoruje, zabývá se jinými věcmi.
   

II. Sledování (míra ochoty sledovat)

Testující pohladí štěně, které k němu přiběhlo. Nepřijde-li štěně k němu, jde testující ke štěněti a pohladí je. Potom (v obou případech ) odchází a sleduje, jak ochotně ho bude štěně následovat.

 1. Velmi dominantní štěně následuje ochotně, pravděpodobně se bude motat pod nohy, případně vyskakovat a zoubky chytat za nohy.
 2.  Následuje ihned, plete se pod nohy, ale nevyskakuje.
 3. Následuje pokorně blízko nohy, je v závěsu.
 4. Velmi submisivní štěně vyžaduje laskání a laskání a bude testujícího sledovat tak, že bude střídavě pobíhat a zase se zastavovat, a když se k němu testující sehne, aby je pohladil, převalí se na záda. 
 5. Takto ohodnotíme štěně, které si půjde po svém a bude testujícího ignorovat.
   

III. Omezování. (test podřízenosti) 

Testující jemně převalí štěně na záda a drží ho jemným přidržováním ruky na hrudník po dobu asi 30 sekund. Známkuje se jen stupnicí 1 - 4-. Při tomto testu štěně nemůže projevit nezávislost, proto pětkou nelze hodnotit.

 1. Bojuje ze všech sil, vehementně se snaží uvolnit, vrtí se a kouše.
 2. Jenom se brání, snaží se uvolnit, ale nekouše.
 3. Brání se jen chvíli, ale rychle se zklidní a poddá.
 4. Vůbec neklade odpor a líže ruku.

Z pozorování psů víme, že poražený "slabší", "vzdávající" se pes si lehne na záda a odhalí břicho, nejzranitelnější místo těla. Tím dává na jevo svoji podřízenost a uznání nadřazenosti vítěze.
Štěně, které se brání a snaží se kousnout, vyroste nejspíše ve psa, který bude vyžadovat zkušeného psovoda. Ale i známka 2 ukazuje na psa, který bude potřebovat rozhodného a pevného pána.
 

IV. Sociální dominance

Hlava, krk a oblast lopatek (kohoutek) jsou dominantními částmi těla psa. Testující si sedne na bobek tak, aby pes na něho neviděl a hladí štěně jedním prstem opakovaně po dobu asi 30 sekund od hlavy přes kohoutek k ocásku.

 1. Štěně se okamžitě otočí a protestuje, vrčí, případně kouše a snaží se vyhnout hlazení třeba uskakováním.
 2.  Štěně se hned otočí, škrábe, ale nekouše.
 3.  Štěně zůstane ve stejné pozici, otáčí hlavu a snaží se olíznout ruku.
 4. Převrátí se na záda a vystaví bříško, případně se schoulí na hromádku a počurá.
 5. Nereaguje ne hlazení, odejde si po svém.
   

V. Dominance při zvedání (test hrdosti)

Testující se předkloní a pod břichem štěněte vytvoří ze sepnutých rukou kolíbku. Pak štěně zvedneme několik centimetrů do výšky a drží je v této posici asi 30 sekund. Tím získá úplnou kontrolu nad štěnětem, jež je zcela bezmocné.

 1. Brání se ze všech sil vrčí a snaží se kousat.
 2. Brání se vydatně s náznaky vrčení.
 3. Snaží se vymanit z nepříjemné pozice, ale není přitom útočný, pak se zklidní a snaží se olíznout ruce.
 4. Vůbec se nebrání, líže ruce, jeho přáním je být oddaný.

Známku 5 nelze udělit, protože štěně nemůže projevit nezávislost.


Po skončení testu štěně pohladíme, pochválíme a odneseme k matce.

Doporučení: 
Neočekávejte, že chování štěněte bude odpovídat jedné z popisovaných variant. Volte tu, která je popisované reakci štěněte nejbližší. Provádíte.li test poprvé, je vhodné udělat si u nejasného rozhodnutí poznámku a k hodnocené se vrátit po ukončení testu se všemi štěňaty. 
 

VYHODNOCENÍ

Známky 1
pes vhodný jako hlídací, strážní nebo policejní. Psovod by měl být zkušený a fyzicky zdatný, protože takoví psi bývají hůře ovladatelní, neradi se podřizují a mají sklon k agresivitě.

Více dvojek než jedniček
vhodný pro sportovní i služební výcvik. Nevhodný do rodiny s dětmi

Dvojky, trojky s převahou dvojek
může se stát rodinným psem u zkušených majitelů se staršími dětmi. Při 
správném vedení využitelný pro sport i služební výcvik.

Převaha trojek
přizpůsobí se každé situaci. Je vhodný do rodiny s dětmi i pro starší osoby.

Trojky a čtyřky
vhodný do citlivého a klidného prostředí pro osamělého člověka.

Čtyřky
bázlivý, náchylný ke kousavosti ze strachu.

Pětky
nezávislý, těžko cvičitelný, dobře bude snášet prostředí psince.