Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odložení psa - vleže

 


 Účel cviku: Pes setrvá ležet na místě se psovodem vzdáleným až na 20 kroků. Povel „Zůstaň“ znamená, že pes zůstane na místě v dané poloze, dokud se k němu psovod nevrátí.

PODMÍNĚNÝ PODNĚT: povel "ZŮSTAŇ" - vysloveno v rozkazovací intonaci, posunek - mírný tlak dlaní na čenich, slovní pochvala
 

 Nácvik:
Pes leží u nohy psovoda. Psovod dá povel „Zůstaň“ (posunek: přidržení dlaně před čenichem psa). Ze začátku může na čenich lehce přitlačit. Současně s posunkem udělá krok před psa. Pokud se pes zvedne, vrátí se psovod zpět, znovu psa položí a s povelem přidrží dlaň opět před čenichem psa; může také přišlápnout vodítko a tak psa přidržet, než se před něj postaví. Pokud pes leží, stačí napočítat do deseti a poté se vrátit pochválí a odměnit psa. Na pravou stranu psa – vždycky při návratu psa obcházíme v jeho těsné blízkosti proti směru pohybu hodinových ručiček (pozor, ať mu nešlápneme na ocásek!) přistupujeme až při částečném zvládnutí. Nakonec psovod stojí tak, že má psa u levé nohy. Psovod dává pozor, aby se pes nezvedal, ani když jej obchází – přidržuje jej. Potom jej pochválí a odmění (pes stále leží). Teprve pak dává psovod další povel. Časem psa začneme obcházet v malých kroužcích (poloměr 1 – 2 m), přímo se od něj vzdalujeme na pět až osm kroků. Pokud se pes zvedne, vrátí se psovod k němu, znovu jej položí a cvik zjednoduší – obejde psa menším kroužkem, zůstane stát blíž, případně se vrátí na úplný začátek a pouze si před něj stoupne. Nácvik musí zásadně končit úspěšným Obrazeksplněním cviku, i kdyby to mělo být desetisekundové odložení s psovodem těsně před psem. Později se psovod od psa vzdaluje přímo, neobchází jej. Pokud není odložení úplně jisté, může se psovod po pěti krocích otočit čelem ke psu a začít couvat. Pokud pes přiběhne ke psovodovi, což by se nemělo stát, jelikož stále stojíme ke psu čelem a vidíme na něj, psovod jej netrestá, ale jednoduše vrátí  zpět na místo. Jestliže začne pes popolézat, plazit se, opět jej psovod vrátí na místo, i kdyby to mělo být jen půl metru.

 Z povelu „Zůstaň“ psa nepřivoláváme.Je dobré, když je pozornost psa i při odložení zaměřena na nás. Můžeme třeba zakašlat, tlesknout, udělat dva tři kroky. Když má pes trvalé odložení (nebudeme ho přivolávat), neoslovujeme jej jménem, mohl by si myslet, že jej přivoláváme. Pokud psa necháváme odloženého na větší vzdálenost a on nám uteče např. za jiným psem, nezbývá nám, než jej přivolat, pěkně pochválit a znovu odložit – rozhodně zůstaneme blíž, v ideálním případě přivážeme psa na lehkou dlouhou šňůru a při pokusu o útěk jej prostě bez povelu přitáhneme k sobě, potrestáme a znovu odložíme na původním místě. Pokud však pes na místě setrvává, musí být šňůra úplně prověšená!

V počátcích můžeme využít únavy psa a tedy setrvat na jednom místě bez donucení. Tím nenarušíme vzájemnou důvěru mezi psem a psovodem.  U odloženého psa můžeme zanechat jeho oblíbený předmět, nebo vodítko a využít tak hlídacího pudu. Cvik necvičíme na rušných místech, ale postupně jej ztěžujeme jak prodlužováním času, tak i rušivými vlivy a i znepříjemňujícím prostředím..mokrá tráva, sníh atd. Cvik lze nacvičit ve všech polohách psa a to vstoje, vsedě i vleže. Začíná se však vždy odložením vleže!

Pokud pes toto již zvládá, tak můžeme rozšířit jeho dovednost o odložení za pochodu. Povelová technika je totožná a jen při chůzi dáme povel "LEHNI" a pokračujeme v chůzi. Pokud by pes měl tendenci pokračovat s námi, tak je možné zastavit, dát povel "LEHNI + ZŮSTAŇ" a pomalu na pár kroků odstoupit. Vždy je však potřeba psa vrátit na původní místo!!!


!!! CHYBY !!!
- psovod není důsledný a náročný na provedení cviku, 
- pes se zvedá z místa, nebo se plazí pryč

- psovod začíná cvičit na rušivých místech a nevhodném prostředí
- pes nezvládl krátké odložení a psovod neúměrně prodlužuje čas - pes vstává
- psovod přivolává psa z odložení