Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přerušení nežádoucí činnosti

 

PODMÍNĚNÝ PODNĚT: Povel: Zákaz: "FUJ!" je vysloven ve výhružné intonaci.  

NEPODMÍNĚNÝ PODNĚT: Trhnutí vodítkem, neb dlouhou šňůrou.
 

Účel cviku: je odnaučit psa nežádoucí činnosti, nebo tuto rázně přerušit. Jde zejména o tuto činnost - pes žere nalezené zbytky potravy, požírá trus dobytka; , honí zvěř nebo drůbež, napadá jiné psy apod. Jedná se o absolutní zákaz!

Nácvik: Psovod již při výchově mláděte se musí zaměřit na odstranění nežádoucí činnosti, kterou pes koná. V pozdější době se tyto zlozvyky - nesprávná činnost jen velmi těžko odstraňují, mnohdy se je vůbec odstranit nepodaří. Psovod musí vždy, když pes koná nějakou nežádoucí činnost rázně zakročit. Pes sám pak musí nabýt zkušenost, že taková činnost, při které psovod použil zákazu a trhl vodítkem, neb dlouhou šňůrou mu nebude nikdy trpěna.

    Aby však pes mohl tuto zkušenost získat, musí být psovod naprosto důsledný. Nesmí jednou zakázat něco, co za chvíli přehlédne. Při takovémto postupu by pes význam zákazu nikdy nepochopil a také nikdy neplnil.

    Je však nesprávné, když psovod použije zákazu "FUJ!" v takových případech, kdy se o nežádoucí- činnost nejedná. Například - pes se zakousl do ochranného rukávu na ruce pomocníka. Na povel "PUSŤ!" však nereaguje a psovod místo opakování .povelu výhružným tónem a trhnutím vodítkem, nesprávně použije zákazu "FUJ! ". V tomto, nebo obdobném případě si musí uvědomit, že se o nežádoucí činnost nejedná, neboť cvik, zákus do rukávu buduje, ale vzápětí opět zakazuje.

    Psovod musí uvedené zásady přísně dodržovat a nedopouštět se sám omylů. Je třeba si uvědomit, že pokud nebude důsledný sám psovod, nemůže vyžadovat důslednost ani od psa.


!!! CHYBY !!!
- psovod není důsledný a náročný,
- síla trhnuti je nedostatečná vzhledem k povaze psa, nebo lákavosti podnětu, který u psa nežádoucí činnost vyvolal,
- psovod používá zákazu v případech, kdy se o nežádoucí činnost nejedná. 

 

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený...

    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes žádnou nežádoucí činnost nekoná (tato byla během výchovy odstraněna ). V případě, že takovou činnost koná ne ho chce konat, na pronesený zákaz "FUJ!" ihned psovoda uposlechne, nežádoucí činnost přeruší a dále v ní nepokračuje.

Kromě tohoto povelu můžeme užívat i mírnějšího zákazu povelem NE! ... NESMÍŠ! atd. Kdy chceme přerušit činnost, která je nežádoucí pouze v tento moment a jindy může být povolena. Např. pes bude projevovat zájem o jiný aport než ten správný ...což je nežádoucí sice nyní, ale v jiné situaci to bude v pořádku.