Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ustavující schůze

22. 11. 2008
Z Á P I S :
 
z ustavující členské schůze konané v pátek dne 21.11.2008 v Desné.
 
Přítomní: 11 zakládajících členů ZKO - dle prezenční listiny – listina přiložena.
 
 
Program schůze:                1. Zahájení
                                     2. Návrh a volba výboru ZKO
                                     3. Návrh a volba revizní komise
                                     4. Diskuse
                                     5. Návrh a schválení usnesení
                                     
 
 
 
 
1. Zahájení.
Schůzi zahájil p. Flídr . Přivítal přítomné. Přednesl základní informace o ustavení nové ZKO Desná – Tufra. Informoval o prostoru, ve kterém se bude kynologický výcvik provádět – v obci Desná III na pozemku města, který je pronajat na základě usnesení Rady města Desná č. 423/08.
 
 
 
2. Návrh a volba výboru ZKO.
Návrh:
- předseda – p. Gajdáčová Dana
- jednatel – p. Flídr Aleš
- pokladník – p. Šourek Petr
 
Pro návrh – 11 členů. Proti – 0.
Usnesení: výbor zvolen dle návrhu.
 
 
 
3. Návrh a volba revizní komise.
Návrh:
- komisař – Tůma František, Veselá Zuzana
 
Hlasování: Tůma František – pro: 8, Veselá Zuzana – pro: 3
 
Usnesení: Komisařem zvolen – Tůma František.
 
 
 
 
4. Diskuse
 
 
5. Návrh a schválení usnesení.
Návrh:
Ustavující členská schůze schválila název ZKO – Desná – Tufra.
Ustavující členská schůze zvolila výbor ZKO ve složení: Gajdáčová Dana – předseda, Flídr Aleš – jednatel, Šourek Petr – pokladník.
Ustavující členská schůze zvolila revizní komisi ve složení Tůma František.
 
Pro návrh – 11, proti 0.
 
Ustavující členská schůze schválila návrh usnesení v navrhovaném znění.
 
 
 
 
Přílohy:
- presenční listina ustavující členské schůze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                            ……………………………………..
předseda ZKO                                                         předsedající ustavující členské schůze
Dana Gajdáčová                                                      Aleš Flídr
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovil Petr Šourek, Aleš Flídr.
 
 
V Desné, 21.11.2008